Betalnings- och återbetalningspolicy

Betalnings- och återbetalningspolicy

Betalningar / avbokning / återbetalning

När du köper en prenumeration måste du förse oss med fullständig och korrekt betalningsinformation. Genom att skicka in betalningsuppgifter lovar du att du har rätt att köpa en prenumeration med hjälp av dessa betalningsuppgifter.

Om vi ​​inte tar emot betalningstillstånd eller någon auktorisation därefter avbryts kan vi omedelbart säga upp eller stänga av din åtkomst till din prenumeration.

Under misstänkta omständigheter kan vi kontakta utfärdande bank/betalningsleverantör och/eller brottsbekämpande myndigheter eller andra lämpliga tredje parter

Om du är berättigad till återbetalning enligt dessa villkor kommer vi att kreditera återbetalningen till kortet eller annan betalningsmetod som du använde för att skicka in betalning, såvida vi inte har gått ut i så fall kommer vi att kontakta dig.

Business Standard kommer att använda tjänsterna av högkvalitativa tredjepartsbetalningstjänstleverantörer för att behandla din betalning. Betalningsalternativen är främst via kreditkort eller affärsstandard som kan erbjuda andra betalningsmekanismer då och då.

Top